Tellimine ja maksmine

 1. Kõik kaubad koduleheküljel vormistatakse tellimuse alusel.
 2. Tellimuste komplekteerimine toimub IGA PÜHAPÄEV. Täpseid kuupäevi te võite vaadata meie kodulehel.
 3. Tellimuse vormistamine:
  1. Valige sobiv suurust ja lisage soovitud tooted ostukorvi;
  2. Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „vormista tellimus“;
  3. Tellimuse vormistamise lehel täitke vajalikud väljad.

Garantii

 1. Kaup vastab piltidele.
 2. Ainult kvaliteetset materjalid.
 3. Iga toode enne kättesaamist läbib tootmispraagi kontrolli.
 4. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ilma ette teatamata muuta või täiendada. Muutustest teavitatakse italykauplus.eu veebilehel ja need astuvad jõusse avaldamise hetkest. Juhul kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
 5. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad italykauplus.eu veebikauplusest ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Kliendi andmed ja andmekaitse

 1. Ostja poolt Müüjale edastatud isikuandmeid käideldakse vastavuses Andmekaitseseadusega. Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult Ostja nõusolekul või seaduses ette nähtud juhtudel.
 2. Ostja vastutab selle eest, et tema sisselogimisandmed (meiliaadress ja salasõna) ei satuks kolmandate isikute kätte. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja sisselogimisandmete sattumine kolmandate isikute kätte Ostja süü läbi.
 3. Ostja vastutab oma esitatavate andmete täpsuse eest. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt ebatäpselt sisestatud andmed.
 4. Kui Ostja registreerimislehel olevad andmed muutuvad, tuleb need viivitamatult uuendada ka lootusfahion.ee veebilehel. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt sisestatud andmete ebakorrektsus või aegumine.
 5. Kui Ostja üritab oma tegevuse või tegevusetusega õõnestada, rikkuda, segada või häirida veebikaupluse ladyfashion.ee tööd, on Müüjal õigus viivitamatult ja ette teatamata piirata või katkestada kliendi ligipääs veebilehele ja keelduda teda edaspidi teenindamast.